Pepe Evangelista

 
 

Imaxes representa unha colección de diversas pezas inspiradas en elementos da paisaxe cotiá, climatoloxía ou mesmo animais. Pepe Evangelista na súa plenitude creativa preséntanos unhas obras cunha linguaxe sinxela descritiva e  cunha finalidade marcadamente pedagóxica, sen esquecer os elementos musicais máis básicos como a harmonía e a melodía, que sempre están tratados dende unha perspectiva moi lograda